تصویر لودکننده

شروع طرح گذرنامه خانواری 1402

قابل توجه اتباع افغانستانی دارنده گذرنامه خانواری
نظر به فرارسیدن مهلت اعتبار روادید اتباع محترم افغانستانی دارنده گذرنامه خانواری، حسب موافقت اداره کل محترم امور اتباع و مهاجرین خارجی با تمدید دهمین مرحله روادید و در اجرای دستورالعمل پلیس محترم مهاجرت و گذرنامه دهمین مرحله تمدید روادید گروه گذرنامه خانواری از مورخ 20 آذر در دفاتر کفالت آغاز خواهد شد.
بنا به مراتب آندسته از اتباع افغانستانی گذرنامه خانواری دارای روادید تا 1402/09/30 می باید با مراجعه به دفتر کفالت دارای پرونده برای تمدید مرحله دهم اقدام فرمایند. همچنین چون گذرنامه خانواری های دارای روادید منقضی در سالهای قبل نیز می توانند تحت شرایطی در چرخه تمدید روادید قرار گیرند، لذا برای کسب اطلاعات لازم به دفتر کفالت مربوطه مراجعه نمایند. ضمناً یادآوری می گردد گذرنامه مشمولین برای تمدید روادید باید حداقل تا 1403/12/29 دارای اعتبار باشد.
کانون انجمن های صنفی دفاتر کفالت اقامت و اشتغال اتباع خارجی

به اشتراک بگذارید

یک پاسخ ارائه کنید