تصویر لودکننده

ثبت نام اربعین ۱۴۰۲

اطلاعیه شماره 1 اربعین
ثبت نام متقاضیان اربعین حسینی سال 1402 در دفاتر کفالت
با تفضل الهی دفاتر کفالت کمافی السابق توفیق افتخار خادمی زوار حضرت سید الشهدا (ع) را بر عهده خواهند داشت . لذا بدینوسیله به اطلاع می رساند فرایند ثبت نام اتباع محترم افغانستانی متقاضی شرکت در مراسم راهپیمایی اربعین حسینی سال 1402 زائرین محترم اتباع افغانستانی ساکن در کشور در کلیه استانها آغاز شده است.
ضوابط ثبت نام:
1- اتباع خارجی مجاز به ثبت نام:
اتباع افغانستانی دارای مدارک معتبر کارت آمایش ، کارت هویت ،گذرنامه خانواری، گذرنامه دارای پروانه اقامت و دارندگان دفترچه اقامت معتبر
2- مراجعه به دفتر کفالت دارای پرونده
تبصره:
با توجه به محدودیت زمان برای ثبت نام که حدود دو هفته دیگر – 10 شهریور – پایان خواهد یافت. لذا آندسته از اتباع محترم افغانستانی دارنده مدارک معتبر موصوف که قصد سفر معنوی اربعین را دارند، لازم است هر چه سریعتر و در اسرع وقت به دفتر کفالت مربوطه خود مراجعه نمایند.
کانون انجمن های صنفی دفاتر کفالت اقامت و اشتغال اتباع خارجی

به اشتراک بگذارید

یک پاسخ ارائه کنید