تصویر لودکننده

اطلاعیه امور دانش آموزی اتباع افغانستانی

حسب هماهنگی های معموله با وزارت محترم کشور در خصوص نحوه اقدام در امور دانش آموزان غیر مجاز مقرر است اقدامات ذیل معمول شود:
1- طبق بخشنامه آموزشی ابلاغی وزارت آموزش و پرورش، دانش آموزان دارای برگه حمایت تحصیلی سال گذشته (1400-1401) می‏توانند با همان برگه قبلی در واحد آموزشی ثبت نام نمایند. سپس از ابتدای آبان ماه برای تجدید برگه و دریافت برگه حمایت تحصیلی (1401-1402) بمنظور اخذ نوبت از 1 آبان به نشانی اینترنتی kanoonnobat.ir مراجعه و برای دریافت برگه سالجاری نوبت دریافت نمایند.
2- طبق بخشنامه مزبور، دانش آموزان دارای برگه حمایت تخصیلی سال تحصیلی گذشته (1400-1401)که مقطع تحصیلی آنان تغییر می باید، می باید برگه حمایت تحصیلی سالجاری (1401-1402) را دریافت نمایند. لذا برای اخذ نوبت از 20 مرداد به نشانی اینترنتی kanoonnobat.ir مراجعه و نوبت دریافت نمایند.
3- دانش آموزان سال اول ابتدائی دارای سن بین 6 تا 8 سال که در “طرح بازشماری” شرکت نموده اند. مشروط بر ثبت نام در طرح مذکور برای اخذ نوبت از 20 مرداد به نشانی اینترنتی kanoonnobat.ir مراجعه و برای تجدید برگه در دفتر تعیین شده نوبت دریافت نمایند.
4- اتباع افغانستانی ثبت نام شده در “طرح سرشماری” و دارای فرزند در سن تحصیل به دفاتر کفالت مراجعه ننمایند و منتظر ابلاغیه صادره از سوی وزارت کشور باشند

کانون انجمن های صنفی دفاتر کفالت اقامت و اشتغال اتباع خارجی

به اشتراک بگذارید

یک پاسخ ارائه کنید