تصویر لودکننده

عناوین مهم خبری

دنیای فناوری و ارتباطات

شروع طرح گذرنامه خانواری 1402

قابل توجه اتباع افغانستانی دارنده گذرنامه خانواری نظر به فرارسیدن مهلت اعتبار روادید اتباع محترم افغانستانی دارنده گذرنامه خانواری، حسب موافقت اداره کل محترم امور اتباع و مهاجرین خارجی با

خودداری از مراجعه به دفاتر برای دریافت کارت هوشمند

با توجه به شروع توزیع کارت هویت اتباع و مهاجرین خارجی در دفاتر کفالت کل کشور، از کلیه اتباع و مهاجرین خارجی مجاز که شامل دریافت کارت می شوند خواهشمندیم

ثبت نام اربعین ۱۴۰۲

اطلاعیه شماره 1 اربعینثبت نام متقاضیان اربعین حسینی سال 1402 در دفاتر کفالتبا تفضل الهی دفاتر کفالت کمافی السابق توفیق افتخار خادمی زوار حضرت سید الشهدا (ع) را بر عهده

اطلاعیه تمدید و تجدید برگه حمایت تحصیلی

برابر ابلاغیه صادره از سوی اداره کل محترم امور اتباع و مهاجرین خارجی وزارت کشور مهلت صدور و یا تجدید برگه حمایت تحصیلی برای محصلین فاقد مجوز اقامت ذیل الذکر