تصویر لودکننده

عناوین مهم خبری

دنیای فناوری و ارتباطات

خودداری از مراجعه به دفاتر برای دریافت کارت هوشمند

با توجه به شروع توزیع کارت هویت اتباع و مهاجرین خارجی در دفاتر کفالت کل کشور، از کلیه اتباع و مهاجرین خارجی مجاز که شامل دریافت کارت می شوند خواهشمندیم

ثبت نام اربعین ۱۴۰۲

اطلاعیه شماره 1 اربعینثبت نام متقاضیان اربعین حسینی سال 1402 در دفاتر کفالتبا تفضل الهی دفاتر کفالت کمافی السابق توفیق افتخار خادمی زوار حضرت سید الشهدا (ع) را بر عهده

اطلاعیه تمدید و تجدید برگه حمایت تحصیلی

برابر ابلاغیه صادره از سوی اداره کل محترم امور اتباع و مهاجرین خارجی وزارت کشور مهلت صدور و یا تجدید برگه حمایت تحصیلی برای محصلین فاقد مجوز اقامت ذیل الذکر

تمدید اعتبار گذرنامه خانواری

به موجب هماهنگی اداره کل محترم امور اتباع و مهاجرین خارجی وزارت کشور با سفارت محترم جمهوری اسلامی افغانستان در جلسه مورخ 1401/8/12 به منظور سهولت روند تمدید اعتبار گذرنامه های