تصویر لودکننده
پیش ثبت نام متقاضیان اربعین حسینی سال 1401
۱۱ تیر ۱۴۰۱

    نظر به اینکه حسب تدابیر کمیته اربعین اتباع و مهاجرین خارجی ستاد محترم اربعین

ثبت نام اربعین ۱۴۰۲
۲۳ مرداد ۱۴۰۲

اطلاعیه شماره 1 اربعینثبت نام متقاضیان اربعین حسینی سال 1402 در دفاتر کفالتبا تفضل الهی

در دنیای سیاست

از زبان رسانه

تعویق نوبتدهی اصلاح شماره تلفن

ضمن تسلیت شهادت رئیس محترم جمهور و هیئت همراه طرح نوبتدهی اصلاح شماره تلفن دارندگان برگه سرشماری به مناسبت عزای عمومی در کشور از روز شنبه مورخ 1403/03/05 آغاز خواهد

شروع طرح گذرنامه خانواری 1402

قابل توجه اتباع افغانستانی دارنده گذرنامه خانواری نظر به فرارسیدن مهلت اعتبار روادید اتباع محترم افغانستانی دارنده گذرنامه خانواری، حسب موافقت اداره کل محترم امور اتباع و مهاجرین خارجی با

خودداری از مراجعه به دفاتر برای دریافت کارت هوشمند

با توجه به شروع توزیع کارت هویت اتباع و مهاجرین خارجی در دفاتر کفالت کل کشور، از کلیه اتباع و مهاجرین خارجی مجاز که شامل دریافت کارت می شوند خواهشمندیم

ثبت نام اربعین ۱۴۰۲

اطلاعیه شماره 1 اربعینثبت نام متقاضیان اربعین حسینی سال 1402 در دفاتر کفالتبا تفضل الهی دفاتر کفالت کمافی السابق توفیق افتخار خادمی زوار حضرت سید الشهدا (ع) را بر عهده