تصویر لودکننده
اطلاعیه تمدید و تجدید برگه حمایت تحصیلی
۱۷ دی ۱۴۰۱

برابر ابلاغیه صادره از سوی اداره کل محترم امور اتباع و مهاجرین خارجی وزارت کشور

ثبت نام اربعین ۱۴۰۲
۲۳ مرداد ۱۴۰۲

اطلاعیه شماره 1 اربعینثبت نام متقاضیان اربعین حسینی سال 1402 در دفاتر کفالتبا تفضل الهی

اطلاعیه امور دانش آموزی اتباع افغانستانی
۱۱ مرداد ۱۴۰۱

حسب هماهنگی های معموله با وزارت محترم کشور در خصوص نحوه اقدام در امور دانش

در دنیای سیاست

از زبان رسانه

خودداری از مراجعه به دفاتر برای دریافت کارت هوشمند

با توجه به شروع توزیع کارت هویت اتباع و مهاجرین خارجی در دفاتر کفالت کل کشور، از کلیه اتباع و مهاجرین خارجی مجاز که شامل دریافت کارت می شوند خواهشمندیم

ثبت نام اربعین ۱۴۰۲

اطلاعیه شماره 1 اربعینثبت نام متقاضیان اربعین حسینی سال 1402 در دفاتر کفالتبا تفضل الهی دفاتر کفالت کمافی السابق توفیق افتخار خادمی زوار حضرت سید الشهدا (ع) را بر عهده

اطلاعیه تمدید و تجدید برگه حمایت تحصیلی

برابر ابلاغیه صادره از سوی اداره کل محترم امور اتباع و مهاجرین خارجی وزارت کشور مهلت صدور و یا تجدید برگه حمایت تحصیلی برای محصلین فاقد مجوز اقامت ذیل الذکر

تمدید اعتبار گذرنامه خانواری

به موجب هماهنگی اداره کل محترم امور اتباع و مهاجرین خارجی وزارت کشور با سفارت محترم جمهوری اسلامی افغانستان در جلسه مورخ 1401/8/12 به منظور سهولت روند تمدید اعتبار گذرنامه های